groepspraktijk Sorghvliedt
Groepspraktijk Sorghvliedt Lelieplaats 15 - 2660 Hoboken Telefoon 03 828 21 31

Globaal Medisch Dossier

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uw  Globaal Medisch Dossier.   Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisartspraktijk draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.  Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing "op maat" te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd. Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding voor uw arts. Van zodra het GMD wordt geregistreerd bij de mutualiteit, geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw  huisarts. Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Indien u 75 jaar of ouder bent, of indien u chronisch ziek bent (uw ziekenfonds bepaalt dit aan de hand van wettelijke criteria), geniet u ook van 30% vermindering op het remgeld tijdens een normaal huisbezoek.      
gmd Home Secretariaat Raadpleging Huisbezoek Uurregelingen Wachtdienst Vakantie Info Contact i gmd haio